Automate
Customer 360°
across applications
​​


เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลังบ้านของคุณให้สมบูรณ์แบบ

ได้รับมุมมองทั้งหมด

ถึงลูกค้าแต่ละราย

กำจัดข้อผิดพลาด

เพื่อลดความคับข้องใจของลูกค้า

เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของลูกค้า

เพื่อประสบการณ์อันยอดเยี่ยมของลูกค้า

ผลักดันการแก้ไขปัญหา

เวลาโดยรับข้อมูลเชิงลึกเมื่อเกิดปัญหา