Ecommerce automation

simplified with business-friendly integration

เชื่อมต่อ Apps ของคุณ ด้วยกระบวนการอัตโนมัติ และมองเห็นภาพรวมธุรกิจของคุณได้ชัดเจนขึ้น​​

iPaaS เดียวที่ครอบคลุม Ecommerce เต็มรูปแบบ​​

Integration Platform เพียงแห่งเดียวที่มี Solutions ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะด้าน Ecommerce  ด้วย HoneyConn ช่วยให้คุณสามารถขยายธุรกิจ และบอกลาความไร้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่นำไปสู่ความไม่พอใจของลูกค้าและการสูญเสียรายได้ในอนาคต

Order to Cash

เพิ่มความรวดเร็วตั้งแต่คำสั่งซื้อไปจนถึงการชำระเงินไม่สะดุดด้วยการเชื่อมต่อ ECommerce , Marketplace, ERP, 3PL, Payment Gateways

Sync : Customers, Sales Order, fulfillment,..

3PL Fulfillment

เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อโดย​ส่งคำสั่งซื้ออัตโนมัติไปที่​ 3PL​

Sync : ​Orders, shipment status, inventory level,..

Inventory Management

เชื่อมต่อคลังสินค้าอัตโนมัติอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์, คลังสินค้า,หรือแม้กระทั่งระบบ ERP และ POS​

Sync : RMAs, Return Receipts, Refunds,..

Supply Chain Management

เชื่อมต่อทุกกระบวนการของ สินค้า ด้วยระบบอัตโนมัติที่มีความทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์, คลังสินค้า,หรือแม้กระทั่งระบบ ERP และ POS

Sync : RMA, Return receipts, Refunds,..

Customer 360

เห็นข้อมูลเชิงธุรกิจได้อย่างกว้างขวาง จึงทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ของลูกค้า ถูกแก้ได้อย่างทันท่วงที

Ecommerce Marketing Automation

เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของโลก เราจึงมีกระบวนการทำ Marketing แบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณยังคงเติบโต และก้าวทันคู่แข่ง ด้วยการวิเคาะห์ข้อมูลที่แบบ Real-Time และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที

Ecommerce automation for every stage
of your business.

iPaaS จาก HoneyConn
คุณจะได้ใช้เทคโนโลยีในการทำงานแบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็น การจัดการคลังสินค้า, การประมวลผลการสั่งซื้อ, การติดตามลูกค้า, และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งช่วยให้ธุรกิจของคุณมีการจัดการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Business-friendly integration

UI ที่ใช้งานที่ง่ายและสะดวก ช่วยให้ผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถสร้างและจัดการการ Integration โดยไม่ต้องจำเป็นต้องเขียน Code ด้วยการตรวจสอบข้อผิดพลาดรวมไปถึงการจัดการข้อผิดพลาดผ่าน Dashboard ที่ ผู้ใช้งานระบบทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย คุณจึงไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรด้านไอทีที่มีราคาแพงเพื่อดำเนินธุรกิจของคุณ​

Confidence in handling​
BFCM demand​

ด้วยความสามารถในการปรับขนาดและความแข็งแกร่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของแพลตฟอร์มของเราเพื่อรองรับธุรกรรมปริมาณมากในช่วงฤดูการขายสูงสุด คำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาคอขวดในการดำเนินงานอีกต่อไป

Accelerated time-to-value ​with pre-built Ecommerce Integrations compliance

 Pre-built Integration สร้างมาจาก use case common ของ Ecommerce ดังนั้นทำให้เราสามารถทำงานได้เร็วขึ้น ไม่จำเป็นต้องเริ่มใหม่ (build from scratch) ซึ่งเป็น iPaaS เพียงตัวเดียวที่นำเสนอ integration ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบที่พร้อมใช้งานทันที


Real-time, accurate visibility into your business and customers​​

บนแพลตฟอร์มของเรา คุณสามารถซิงค์ข้อมูลแบบ Nearly Real time และดำเนินการได้ทันที ข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียวและถูกต้องแม่นยำ สนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ