Accounting Automation

Across Applications​

เปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ผสานรวมกลุ่มเทคโนโลยีของคุณ และทำให้ทีมบัญชีและการเงินของคุณสามารถ Focus ไปที่การเพิ่มรายได้และผลกำไร ไม่ใช่งานธุรการที่น่าเบื่อ

R

Accurate General Ledger Reporting

ความไม่สอดคล้องกันระหว่างทีมขายและทีมบัญชีและการเงินทำให้ข้อมูลที่ป้อนด้วยตนเองอย่างน้อย 4% ไม่ถูกต้อง หรือเกิด human error

R

Increase Revenue and Profit

กระบวนการแบบ Manual ส่งผลให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพและข้อผิดพลาดที่ทำให้บริษัทมีโอกาสสูญเสียผลกำไรมากถึง 30% ต่อปี

R

Timely Financial Reporting

การใช้ Spreadsheet หมายความว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจทำงานกับข้อมูลที่มีอายุอย่างน้อย 12 ถึง 24 ชั่วโมง

R

Ensure 100% Compliance

ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลเพียงครั้งเดียวอาจแพร่กระจายไปยัง Spreadsheet หลายสิบรายการ และการขาดความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลจะเพิ่มความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

40% of financial leaders do not trust data​
because of manual processes​​

กระบวนการที่ต้องดำเนินการเองขาดการควบคุม แนวทางการตรวจสอบ ความสม่ำเสมอ และความสามารถในการปรับขนาด (Scale up) ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการแพร่กระจายข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ใน Spreadsheet ทำให้ผู้นำธุรกิจขาดความมั่นใจในการตัดสินใจในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ

​​

Why HoneyConn?

Accelerate cash visibility and financial close

 • ลดต้นทุนการขายและต้นทุนทางการเงินอย่างน้อย 5% โดยกำจัดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองโดยทีมขายและบัญชี ​
 • รับเงินเร็วขึ้นโดยการรวมระบบ A/R และ A/P เข้ากับ ERP ของคุณ ยกเลิกการเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง และกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ ​
 • ขจัดความเป็นไปได้ในการส่งสัญญาที่ไม่ถูกต้อง โดยทำให้แน่ใจว่าระบบการขายและการเรียกเก็บเงินนั้นมีข้อมูลถูกต้อง ​
 • ระบบอัตโนมัติช่วยปรับปรุงคุณภาพและความแม่นยำของข้อมูลทางการเงินได้เป็นอย่างดี

ปรับปรุงความเร็วและความแม่นยำของการรายงานทางการเงิน​

 • เพิ่มศักยภาพให้กับทีมบัญชีและกการเงิน เพื่อให้สามารถจัดการ และตรวจสอบ รวมไปถึงการ Monitor KPI ได้แบบ Real time

 • วัด KPI ในระบบการขายและการเงินที่เกี่ยวข้องด้วยความมั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง​แม่นยำ​
 • ช่วยให้นักวิเคราะห์ธุรกิจนำเข้าข้อมูลทางการเงินจากระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่คลังข้อมูล (Data warehouse) โดยไม่ต้องรอฝ่ายไอที

 • กำจัดการส่งต่อข้อมูลด้วยตนเอง แบบ manual

มั่นใจในข้อกำหนดและการปฏิบัติตาม compliance

 •  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของคุณเป็นไปตามข้อกำหนด (Compliance) เมื่อคุณทำการขยาย (scale) ธุรกิจ
 •  การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถสร้างหรืออัปเดตได้
 • ความปลอดภัยของข้อมูลระดับองค์กรด้วย MFA และ SSO​
 • สอดคล้องกับกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั่วโลก เช่น GDPR​
 • Cloud Platform ที่สอดคล้องกับ SOC II Type 2

Automation benefits your whole organization.