HoneyConn’s Professional Services​​


HoneyConn นำเสนอบริการการใช้งานที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จตามแบบฉบับของคุณ

วัตถุประสงค์การบริการระดับมืออาชีพของเรา

วัตถุประสงค์การบริการระดับมืออาชีพของเรา คือการเร่งเวลาในการให้คุณค่าและตรงกับความต้องการของคุณทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

HoneyConn นำเสนอข้อกำหนดการใช้งานที่เป็นเอกสารซึ่งตรงตามข้อกำหนดในทันที ในขณะเดียวกันก็จัดเตรียมแผนงานที่ชัดเจนสำหรับการใช้งานแพลตฟอร์มในอนาคต วิสัยทัศน์บูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรของคุณ

Customer Values​

ด้วยการกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของโครงการที่ชัดเจน เราช่วยเร่งเวลา เพิ่ม value การจัดตำแหน่งทรัพยากร มอบความสำเร็จและความพึงพอใจ

ข้อเสนอบริการระดับมืออาชีพของ HoneyConn มอบสิทธิประโยชน์มากมาย ดังนี้

Accelerated Time to Value 
เราระบุกระบวนการทางธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างดีซึ่งมีผลทำให้ มอบประสบการณ์ผู้ใช้งานที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากทีมผู้บริหาร

Defined Project Goals and Scope​
เราช่วยสร้างความคาดหวังที่ชัดเจนและป้องกันความเข้าใจผิด เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับผลลัพธ์ของโครงการ 

Enhanced Project Management
เราระบุงานและเหตุการณ์สำคัญที่สำคัญ ช่วยให้สามารถติดตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการได้ทันท่วงที 

Optimized Resource Alignment​
เราให้รับรองว่ามีทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งช่วยลดความล่าช้าและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานซ้ำ

Alignment of Enterprise-wide Business Goals with Technology Strategy
เรามีความรู้และเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม และสามารถปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 

Maintained and Optimized Integrations​
เราให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าการบูรณาการของคุณยังคงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Increased Agility
ด้วยบริการของเรา คุณสามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการทางธุรกิจและความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน